Kært barn har mange navne.... Nogle mennesker kalder det hypnoseterapi. I virkeligheden er det det samme. Der er tale om terapi, mens klienten er under hypnose. I hypnoterapi bruges der forskellige teknikker som også anvendes inden for andre behandlinger, f.eks. regression og indre barn.

Hypnoterapi / Weblog

På webloggen er der løbende nye opdateringer i kategorien Hypnoterapi, her kan du læse de sidste nyheder mht. terapi og hypnose. God læse lyst.

Sindets funktioner

Det bevidste sind ville bryde sammen under arbejds-presset, hvis det skulle rumme alle de informationer, som vi er i besiddelse af.

 

Derfor flyttes der hele tiden informationer mellem underbevidstheden og bevidstheden.

Selvhypnose

Vidste du, at tilstanden, lige inden du sover, er velegnet til at stille sig selv gode forslag?

 

Fortæl dig selv følgende hver aften - lige inden du sover: "For hver dag har jeg det bedre og bedre ".

Men hvad er det så, der gør hypnoterapi så effektivt?

Når klienten er i hypnose, er der adgang til underbevidstheden

Terapi  med hypnose kan løse mange og selv store problemer!Vi oplever alle gennem livet forskellige traumer. Og vores underbevidsthed husker dem alle.

 

Nogle gange er der tale om sorg, som skal have sin tid til at heles, men andre gange er det aldeles uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, der er opstået, fordi klienten på det tidspunkt, hvor traumet opstod, af forskellige årsager ikke forstod, hvad der foregik.

 

Underbevidstheden har på et tidspunkt opfattet noget som værende ubehageligt og hjælper derfor en til at komme væk fra situationen.

Der kan være tale om alt muligt forskelligt, fobier, ensomhed, ked af det-hed, afvisthed, jalousi osv. osv.

 

Når klienten er i hypnose, er der adgang til underbevidstheden, og det er her, ændringen sker. Sagt ganske kort, så fortæller man underbevidstheden, at man ønsker et andet adfærdsmønster.

Inden en behandling med hypnoterapi...

taler klienten med hypnoterapeuten om, hvad der skal behandles.

Ofte kan klienten ikke bevidst huske, hvad der har fremkaldt tilstanden, men i hypnosetilstanden er der adgang til fortrængte oplevelser.

 

Når en situation, der har fremkaldt et traume, bringes frem i lyset, viser det sig ofte at være en situation, som klienten ved hjælp af sin fornuft, meget gerne ville have håndteret på en helt anden måde. I hypnosen er der mulighed for på en måde at "ændre beslutningen", så den ikke bliver ved med at have indflydelse på klientens liv. På den måde ændres gamle overbevisninger, og klienten føler sig ofte meget lettet og i kontrol.

 

Hypnoterapi er korttidsbehandling. Det vil sige, at det tager ikke flere år at nå frem til resultater. Nogle mennesker kommer en gang og er en gang for alle sluppet af med en fobi, mens andre bruger flere gange på at ændre et adfærdsmønster.

Hypnoterapi med børn, kan man det?

JA, børn elsker eventyr, og har en fantastisk evne til at forestille sig ting.

Børn har en livlig fantasi - de kan forestille sig næsten alt - derfor er de også i de allerfleste tilfælde nemme at hypnotisere.

 

Vi hypnotiserer børn fra ca. 6 år. Det hænder, vi behandler mindre børn med hypnose - det kommer lidt an på, hvor gode de er til at koncentrere sig. Læs mere om hypnoterapi, og hvad børn typisk behandles for her: Hypnose - børn

Hvad behandles:

Hypnose i Danmark

James Braid

James Braid - 1795-1860 grundlagde anvendelsen af ordet "hypnose", som betyder "søvn" på græsk.