Genert - generthed er en samlet betegnelse for kropsfornemmelser som uro, tankerækker der fører til tilbageholdenhed og konfliktskyhed og følelser som utilpashed og skyhed. Generthed er en udfordring, som man bør tage, for at overvinde den og generere mod og åbenhed.

Om sindets funktioner

Det bevidste sind ville bryde sammen under arbejds-presset, hvis det skulle rumme alle de informationer, som vi er i besiddelse af.

 

Derfor flyttes der hele tiden informationer mellem underbevidstheden og bevidstheden.

Selvhypnose

Vidste du, at tilstanden, lige inden du sover, er velegnet til at stille sig selv gode forslag?

 

Fortæl dig selv følgende hver aften - lige inden du sover: "For hver dag der går føler jeg mindre og mindre genert i mit liv".

Der er ofte en god grund til at man bliver genert

Erindringer om udtalelser fra barndommer som ”det barn godt nok er genert”

Der er ofte en god grund til at man bliver genert.De allerfleste mennesker, som er generte, har deres gode grunde til det. Og de allerfleste, der er generte og tilbageholdende og mærker en nervøsitet ved at sige deres mening og være åbne og tydelige, oplever, at dette mønster er grundlagt i de tidlige barndomsår.

 

De allerfleste, der er generte, beskriver, at de har været generte ligeså længe, som de kan huske. Og beskriver, at deres forældre har fortalt om, hvordan de har gemt sig bag de voksnes ben, at skolestarten var hård, og at adskillige igennem tiden har omtalt, at ”det barn godt nok er genert”.

Genert og det at være generet af en generthed

Det er meget lettere, end du tror.

Der er altid noget at gøre. Især når man som voksen bemærker, at det at være genert og det at være generet af en generthed er blevet en kronisk tilstand, som jo altid udmærker sig ved at være tydelig i sociale sammenhænge.

  • Når man vil arbejde med sin generthed, er der mange veje at gå. Og en af de veje, som virkeligt vil kunne give det løft, der skal til, er en kombination af hypnose og samtale.
    • Hypnose for at neutralisere de koder, oplevelser og misforståelser, der igennem tiden har gjort, at genertheden har fået lov at styre.
    • Og samtale, fordi det er vigtigt med sine bevidste tanker at have redskaber til at kunne skabe og opretholde en sikker jeg tilstand, der er understøttet af mod, lyst, lethed og overskud, i såvel tanker, følelser som krop.

Det er meget lettere, end du tror. Og selvom det kan være svært for et menneske, der igennem lang tid har været genert, er det bare om at komme i gang. Fordi den nænsomhed og effektivitet, der er via hypnotisk arbejde, er med til at skabe eller genskabe det bæredygtige fundament, der absolut er både mærkbart for én selv og for andre.

Genert i sociale sammenhænge.

Tag den nysgerrighed, som jeg formoder du har, frem og gør dig klart,.

Generthed forekommer jo udelukkende i sociale sammenhænge. Man kan godt, når man er alene, føle sig genert, men da vil mange som regel kalde det, at man er utilpas eller frygtsom, og vil nok tit betegne sig selv som værende konfliktsky. I de sociale sammenhænge, og det er ligegyldigt, om det er relationer, hvor man er to eller flere, vil generthed af mange opleves som en uro, der gør, at man også føler, at man kan have præstationsangst, så man stammer, bliver rød i hovedet, og er meget opmærksom på at undgå situationer, hvor man har andres blikke rettet mod sig.

 

Når du læser dette, og hvis du føler, at generthed dominerer dit liv i alt for høj grad, så tag den beslutning, at det er nu, at du vil tage den opdagelsesrejse, der skal til, for at blive et mere frit og levende menneske. Tag den nysgerrighed, som jeg formoder du har, frem og gør dig klart, at alle de kræfter, dit system bruger på at blive ved at holde dig i tilstanden af, at du er genert, kan frigives på langt mere hensigtsmæssige og positive måder..

Leg lidt med tankerne om,

hvordan du vil være, hvem du vil være, når du ikke længere er genert.

Overvej ganske enkelt, hvad det første og vigtigste tegn på, at du er på vej ud af generthedens kløer, vil være for dig.

Ikke?

Og erkende så, at den tankegang, der har skabt problemet, ikke også kan løse problemet, og at du for en tid har brug for et menneske, der formår at hjælpe dig med at sætte de mål, der skal til, og at løse den eller de gåder, der har haft holdt dig i et jerngreb.

 

Hypnose, som du kan læse om adskillige steder på denne side, og bevidstgørende coachende samtale vil være den aller letteste vej, der gør, at processen både bliver overskuelig og nem, så du atter kan opleve, at verden er ligeså stor en legeplads for dig, som for alle andre.

 

God fornøjelse

Hvad behandles:

Hypnose i Danmark

James Braid

James Braid - 1795-1860 grundlagde anvendelsen af ordet "hypnose", som betyder "søvn" på græsk.