Chok og hypnose

Chok kan vare fra brøkdele af et sekund og op til flere dage, alt afhængigt af den udløsende faktor og den tilstand, man var i, kort før chokket opstod, samt hvor betydningsfuld en livskvalitet, chokket har påvirket.

Om sindets funktioner

Det bevidste sind ville bryde sammen under arbejds-presset, hvis det skulle rumme alle de informationer, som vi er i besiddelse af.

 

Derfor flyttes der hele tiden informationer mellem underbevidstheden og bevidstheden.

Selvhypnose

Vidste du, at tilstanden, lige inden du sover, er velegnet til at stille sig selv gode forslag?

 

Fortæl dig selv hver aften - lige inden du sover:
"For hver dag der går bliver mit chok mindre og mindre i mit liv".

Chok og Traumer

Afhængigt af det traume eller de traumer, man har med sig, kan et hypnoterapeutisk forløb variere i antal.

 

Nogle gange kan én enkelt behandling være nok, andre gange taler vi om flere behandlinger Læs mere om: Traume - traumer

Et chok er sindets måde at beskytte dig på,...

og alle mennesker lærer med tiden at håndtere langt de fleste chok.

Et chok er sindets måde at beskytte dig på.Det er ikke problemet, at vi får et chok, for det kan ikke undgås i en tilværelse, hvor virkeligheden er med som medspiller.

 

De chok, der dog har eftervirkninger i form af uro og hæmmende overbevisninger, er værd at få bearbejdet. Jo hurtigere, jo bedre.

 

 • Jeg blev chokeret, da mit barn stod i vinduet og råbte efter sin barnepige. Og jeg er stadig påvirket og har indre skrækforestillinger, når mit barn nærmer sig vinduerne.
  • (mand, 48 år)
 • Jeg har overværet et voldsomt trafikuheld, hvor jeg klart fik et chok, fordi jeg bagefter blev klar over, hvor tæt jeg selv var på at blive involveret. Jeg oplever, at jeg stadig reagerer chokeret, når store lastbiler og andre store køretøjer kører forbi mig.
  • (kvinde, 34 år)
 • Det var et chok, at jeg dumpede til eksamen, og det har påvirket min selvopfattelse og min tro på mig selv, i så høj en grad, at jeg nu undgår langt de fleste situationer, hvor folk har opmærksomhed på mig.
  • (kvinde, 23 år)
 • Det var et stort chok, at min mand forlod mig, til fordel for en anden kvinde. Han kom bare hjem og begyndte at pakke og sagde, at det var slut nu. Selvom jeg kom mig over tabet, tror jeg stadig ikke på, at der er nogen i verden, der synes, at jeg er interessant. Så chokket sidder stadig i mig, selvom min tilværelse fungerer fint med arbejde, netværk og fritidsinteresser. Så jeg tror aldrig, at jeg bliver helt lykkelig igen.
  • (kvinde, 53 år)
 • Min kat blev kørt over af en bil, og det var et stort chok. Jeg savner den stadig og græder tit, når jeg skal sove. Det er som om, at der er hul i mit hjerte. Min mor og far snakker om det, og jeg har fået en ny kat, men den var bare noget helt specielt. Jeg er også begyndt at tisse i sengen, efter at den døde.
  • (dreng, 7 år)

Som det kan læses af ovenstående klienteksempler, der rummer udtalelser fra mennesker i forskellige livssituationer, er chok et allestedsnærværende fænomen, som kan tage mange former.

 • Uanset om det er et elsket kæledyrs dødsfald, en ulykke i trafikken eller noget helt tredje, kendetegner chok sig ved, at de er uventede, og at man forbinder smerte med det, der sker, smerte, at såvel følelsesmæssig, mental eller også fysisk karakter.

Det er ikke så meget, at vi får et chok, der er problematisk. Det, der er problematisk, er de tanker og følelsesmæssige reaktioner, vi mange gange i år efter chokket, stadig kan opleve. Det kan være sig i både natlige mareridt, men især i tankerne om dagen, hvor vi ligesom stadig er i det jerngreb, som den uventede og chokerende oplevelse, satte os i.

 

Når man befinder sig i en choktilstand, er det primært på de indre planer, at følelses- og tankestormen raser.

 • Det er muligt også at være nærværende og tilstede, blot vil ens indre fokus være optaget af det, der har chokeret dig. Den indre virkelighed fylder dermed mere i en periode, og det er afgørende, at have en bevidst betragtning af, hvordan chokket i løbet af en uges tid påvirker ens tanker, holdninger, adfærd – og at man igen begynder at være modtagelig for, hvad andre giver af tilbagemeldinger.

Et chok er sindets måde at beskytte dig på. Sindet forsøger at isolere og forstå chokket (oplevelsen), for at man langsomt og mere sikkert vil kunne vende tilbage til virkeligheden igen.

Bearbejdning af chok...

kan ligesom et choks belastningsgrad, antage mange former.

Har chokket igangsat en krise, bearbejdes der primært via kriseteorierne i form af bearbejdning af chokket, sorgen og de dertil hørende reaktioner, samt bearbejdning og nyorientering.

 

Har chokket givet en bestemt hæmmende overbevisning som:

 • Jeg bliver aldrig glad igen
 • Ingen kan lide mig
 • Verden er farlig
 • Man kan ikke regne med nogen
 • Jeg bliver bange, når folk kigger på mig
 • Der opstår hele tiden problemer, jeg og kommer aldrig op til overfladen
  Mv.

Ja så er det tid at få løsnet den chokerende oplevelse, så mage af de tanker og reaktioner, der er i kølvandet, også ebber ud.

Hvordan du kan overvinde "gamle" chokoplevelser?

Hypnose er et særdeles effektivt redskab til at eliminere chok.

Hypnose tager sig let og ubesværet af de tilstande, der var forbundet med selve chokket og kan neutralisere den angst og uro, som krop og sind forbandt med situationen.

 

Hypnose kan søge de ressourcer i resten af systemet, hvor man har kunnet håndtere chok og bruge disse positive bevidste som ubevidste strategier til at løse jerngrebet, så man atter kan tænke klart og frit og tro på sig selv, livet og andre mennesker igen.

 • Chok fra tidlig barndomsalder, som hospitalsindlæggelser, forældres fravær, ildebrand, dødsfald m.v., der kan have printet sig et lille barns bevidsthed, kan også neutraliseres og frigøres via hypnose.

Så der er ingen gode grunde til at lade være med at konsultere en dygtig hypnotisør og lade denne hjælpe med at forløse det chok, der har været, og opbygge personligheden og alle de ressourcer, der har ligget gemt.

 

Har du et specifikt spørgsmål omkring et chok, som du har mærket efterreaktioner fra, er du naturligvis velkommen til at kontakte en hypnotisør i dit nærområde.

Hvad behandles:

Hypnose i Danmark

James Braid

James Braid - 1795-1860 grundlagde anvendelsen af ordet "hypnose", som betyder "søvn" på græsk.