Alle oplever på et eller andet tidspunkt i deres liv stress - at være stresset. Stress kan ikke undgås i vore dages moderne samfund. Kortvarig stress kan virke skærpende og tilføre forøget handlekraft, langvarig stress kan derimod og give negative problemer, med mindre man sætter ind med stresshåndtering.

Stresshåndtering

Gør dig mindre stresset.Selvhypnose er en effektive metoder, som du kan bruge til at skyde genvej til de mange ressourcer, som du gemmer under din overfladen.

Begrebet stress

Begrebet stress blev oprindelig udformet af den canadiske læge Hans Selye i 1930- og 40'erne.

 

Stress er som spændingen på en violinstreng. Hvis den ikke bliver spændt hårdt nok, laver den en forfærdelig lyd. Bliver den spændt for hårdt, er der risiko for, at strengen springer. Men hvis den bliver spændt, lige som den skal, vil den producere den smukkeste musik. Det samme gælder for os mennesker. Vi skal finde det stressniveau, som gør, at vi kan spille melodiøs musik, mens vi rejser gennem livet.

Mere info om stress

Vi ved det alle sammen. Stress gør folk mindre succesfulde i en omskiftelig verden.

- Uni Coaching om Stress

- Weblog Stress - Stresshåndtering

Har du stress? - Føler du dig stresset?

Mangler du redskaber til stresshåndtering i hverdagen?

Stress, Stresshåndtering at stresset sitiationer  på jobbet og  i privatlivetI vores kompetencesamfund er der nok at gøre. Der er mange idealer og mange opgaver, og over 40 procent af den voksne danske befolkning har i kortere eller længere tid været sygemeldt på grund af stress. Så stress er blevet en faktor, man ikke bør underkende.

 

Alle ved, at stress og det at være stresset kan stamme fra flere livsområder. Stress kan udløses grundet arbejde, stress kan udløses via et dårligt fungerende parforhold eller familieliv, stress kan skyldes økonomiske problemer, stress kan skyldes, at man gaber over for meget i fritiden – og stress kan udløses af humørsvingninger og et lavt/svækket selvværd. Blandt andet.

 

Som enhver god håndværker ved, at det er væsentligt at have gode værktøjer i sin værktøjskasse, er det for et moderne menneske nødvendigt at have gode værktøjer til stresshåndtering i sin menneskelige værktøjskasse. For det lader til, at stress skal håndteres og bekæmpes. Lidt metaforisk talt kan man sige, at ligesom ridderne i de gode gamle eventyr skulle bekæmpe dragen for at få prinsessen, ja så skal det moderne menneske bekæmpe og håndtere stress for at få den tilfredshed og lykke, som vi jo alle sammen inderligt går og ønsker os.

Når du sidder og læser dette

Man kan ikke bare sove sig fra at være stresset

Når du sidder og læser dette, og sandsynligvis tænker tilbage på perioder og stunder, hvor du har følt stress, og hvor det at du har været stresset, har påvirket og belastet dine nærmeste omgivelser, så er det tiden at tage fat om problemet. For man kan ikke bare sove sig fra stress. Heller ikke fordi stress faktisk hyppigt påvirker et søvnmønster, og hvis du kender til dette fænomen, ja så er det nu, at du skal læse videre.

I livets skole, hvor vi jo alle er både lærere og elever, er det os selv, der skal tage frikvartererne. Og det er ikke helt ligegyldigt, hvilke frikvarterer, vi tager os, når vi bemærker en begyndende stress. Eller registrerer, at vi er påvirket af stress. For at kunne øve sig i kunsten stresshåndtering, er måden, hvorpå man holder pauser, væsentlig.

  • Og her kommer hypnose ind i billedet omkring stresshåndtering

Hypnose gør det, at den beriger dig

Hypnose formår at aktivere din evne til at danne overblik

Hypnose alene fjerner ikke stress. Hypnose gør det, at den beriger dig i den dybt afslappede tilstand, som dit system ikke kommer i af sig selv, når du er stresset.

  • Hypnose gør desuden det, at de ressourcer, du mangler, aktiveres og integreres, så du både i tanker, krop og følelser bringes i ligevægt, især hvis du kontinuerligt modtager hypnose.
  • Hypnose formår at aktivere din evne til at danne overblik, din evne til med tålmodighed og tillid at tage et skridt ad ganen, din evne til at mærke, hvad du har behov for, og din evne til at skelne, så arbejdsopgaver eller krav ikke kommer til at styre dit liv, men så det er dig, der styrer. Igen.

Vær klar over, at stress, hvis den ikke behandles kan skabe såvel søvnforstyrrelser, humørsvingninger, intolerance, smerter og dermed føre til så dårlig en livskvalitet, at sygdom, skilsmisse og andre katastrofelignende fænomener alt for hastigt nærer sig.

 

Det at modtage hypnose fjerner ikke alle de bevidste valg, du skal foretage dig, hvis du er stresset. Du bliver nødt til at gøre dig klart, hvad du skal undgå for igen at kunne opnå og bevare det, der virkeligt har værdi for dig.

 

Og et spørgsmål, som altid er væsentligt at stille, er:

  • Arbejder du for at leve
    Eller
  • Lever du for at arbejde.

Og lad dig ikke narre af, hvad dit intellekt vil svare. Se på dit liv og besvar spørgsmålet ærligt.

 

Hvis du vurderer, at du er for stresset og har alt for megen stress, og at det påvirker dit følelsesliv, dit familieliv, dit arbejdsliv m.m., så få fat i en af hypnotisørerne her fra siden, også fordi disse v il kunne give dig nogle redskaber, så du i de pauser, du vælger at have, har nogle virkningsfulde og effektive teknikker til selv at bringe dig i en tilstand, der er både lindrende og opbyggende for dit system. Og for de systemer, du befinder dig i.

Så tænk endelig nøje over, at stress og det at være stresset ikke skal dominere dit liv. Tænk over, at det er nu, at stresshåndtering skal ind på også din bane. Fordi det er nu, at vi er her, og fordi at det er nu, du kan gøre den forskel, der gør en forskel.

Hvad behandles:

Hypnose i Danmark

Panikangst

Panikangst karakteriseres af voldsomme og uventede panikanfald. Angstanfaldet er oftest kort og intenst.

 

Panikangst opstår tit helt uventet, men efterfølgende er det almindeligt at knytte anfaldet an til de steder, hvor angsten er opstået. Dette fører gerne til undgåelse af disse steder, hvilket for det første begrænser ens bevægelsesfrihed, men for det andet også indebærer en vis forventningsangst.