Det er muligt for dig at kvitte din jalousi og komme af med dine jaloux følelser. Hermed er bolden givet op til at få enhver jalousitilstand bearbejdet. Og som nævnt er hypnose et særdeles godt bud som følgesvend på den del af vejen.

Om sindets funktioner

Det bevidste sind ville bryde sammen under arbejds-presset, hvis det skulle rumme alle de informationer, som vi er i besiddelse af.

 

Derfor flyttes der hele tiden informationer mellem underbevidstheden og bevidstheden.

Om at være Jaloux

Er du jaloux og lider af jalousi så er det vigtigt at tage alvorligt, se hvad jeg kan tilbyde som kan hjælpe dig.

 

Selvhypnose

Vidste du, at tilstanden, lige inden du sover, er velegnet til at stille sig selv gode forslag?

 

Fortæl dig selv følgende hver aften - lige inden du sover: "For hver dag der går føler jeg mindre og mindre jalousi i mit liv".

Om jalousi og jaloux følelser

Der er adskillige mennesker, som føler jalousi I store eller mindre grad.

Det er muligt for dig at kvitte din jalousi og komme af med dine jaloux følelser.Når man først føler så stærk jalousi, at det går ud over partneren og præger parforholdet negativt, fordi der spørges ud, er stor mistro, checkes I baglommer, mailprogrammer og på mobiltelefoner, ja så er det på høje tid at stoppe op og få bearbejdet jalousien.

 

Jalousi kan have sit udspring i barnealder i en søskendeflok, og kan også være et fænomen, som man først udvikler senere i sit liv, og i disse sidstnævnte tilfælde relaterer jalousien sig ofte til en partner eller til en eller flere personer, som man opfatter som en trussel for sit parforhold.

 

Hypnose til bearbejdning af jalousi og jaloux følelser

Hypnose er et stærkt redskab til at bearbejde jalousiens følelses- og tankerækker.

Jalousi er nemlig en sammensat tilstand, hvor både afmagt, vrede, fortvivlelse, frustration, frygt, angst for at blive forladt/nedprioriteret samt mindreværd kan gøre sig gældende. Og med tanker, der knytter sig til disse varierende følelser med stærke indre billeder og katastrofescenarier.

Når hypnose tages i anvendelse.

Når hypnose tages i anvendelse for at bearbejde og minimere jalousi,...

handler det om dels at få skilt følelserne ad og at få mindsket den anspændthed og manglende tillid, der jo netop befinder sig i den jaloux person. Når hypnose tages i anvendelse, hjælper hypnotisøren sindet med at finde nye og langt mere hensigtsmæssige måder at reagere på, og positive og bæredygtige tilstande som tillid, fortrøstning, mildhed, selvværd og langt mere styrkede vinkler at opfatte situationen udefra, bliver en mærkbar og konstruktiv realitet.

 

Hypnose kan anvendes på den måde, at den netop mindsker eller minimerer det, som er svært og anspændt, og på den måde, at det som giver det overskud, der ønskes, aktiveres og integreres.

Det bevidste og det ubevidste sind

Og når noget bare sker, er en af grundene, at underbevidstheden sender signaler.

Hypnose er et særdeles forfinet og effektivt redskab til at kontakte det ubevidste sind. For ingen mennesker sætter sig ned om morgenen og planlægger bevidst, at de skal være jaloux. Det sker bare. Og når noget bare sker, er en af grundene, at underbevidstheden sender signaler. Signaler, som engang var velbegrundede, men i voksenalder og i komprimeret form i kraft af en jalousi, skader langt mere end det gavner. Hypnose og behandling af jalousi med hypnose fratager ikke personen ansvaret for egen reaktioner, men gør det lettere at tage ansvar for og del i det liv, man nu lever.
Hypnose kan således kaste nyt lys over situationen og tydeligt gøre klart, hvor jalousien stammer fra, så man kan acceptere årsagsstituationer og give slip på dem. Hypnose som værktøj med hensyn til jalousi giver netop det løft, der gør, at situationer, der før var præget af frygt og mistro, kan håndteres langt mere hensigtsmæssigt med en styrket og mere neutral attitude.

 

Så derfor er der stort set ingen grund til at vente med at få bearbejdet en jalousi med hypnose. For jalousi er i sandhed en livsudfordring, der skal håndteres. For netop at føle, at man lever og ikke bare overlever som menneske i et kærlighedsforhold.

Jalousi blandt søskende.

Hypnosen er særdeles anvendelig, fordi hypnose bearbejder situationer fra fortiden.

Også i voksenalder kan man føle jalousi over for søskende. Her er hypnosen særdeles anvendelig, fordi det altid er situationer fra fortiden, der har startet og opretholdt jalousi - eller mindreværdsfølelsen. Og med hypnosen kan man blidt, nænsomt og effektivt gå tilbage og løsne, neutralisere og mindske den anspændthed og forvirring, der har ligget indeni, så man i voksenalder kan føle sig fri, sikker, stærk og tilstrækkelig, uanset hvordan ens søskende så reagerer.

 

Hermed er bolden givet op til at få enhver jalousitilstand bearbejdet. Og som nævnt er hypnose et særdeles godt bud som følgesvend på en del af vejen.

Hvad behandles:

Hypnose i Danmark

James Braid

James Braid - 1795-1860 grundlagde anvendelsen af ordet "hypnose", som betyder "søvn" på græsk.