Børn kan også hypnotiseres. Børn kan være stressede på samme måde, som voksne er det. Der kan være en mængde forskellige ting, der påvirker børns hverdag. Som voksne har vi ofte meget travlt, og det kan smitte af på vores børn.

Hypnose nyt

På weblogger kan du læse om hypnose nyt.

Hypnose

I hypnose forbigås den kritiske sans, og der skabes selektiv tænkning.
Man sammenligner ofte bevidstheden og under-bevidstheden med et isbjerg. Bevidstheden er de 10% af isbjerget, der er over vandet, mens underbevidstheden er de 90%, som er under vandet.

Selvhypnose

Vidste du, at tilstanden, lige inden du sover, er velegnet til at stille sig selv gode forslag?

 

Fortæl dig selv følgende hver aften - lige inden du sover: "For hver dag har jeg det bedre og bedre ".

Tandlægeskræk

Tandlægeskræk - tandlægeangst er en fobisk tilstand, kaldet odontofobi.

Læs mere om: Fobi - fobier eller se siden om:
Odontofobi - Tandlægeskræk

Om børn og hypnoterapi

Hypnose med børn, kan man det? Ja, naturligvis kan børn have gavn af hypnose

Om bÝrn og hypnose - hypnoterapiBørn har en livlig fantasi - de kan forestille sig næsten alt - derfor er de også i de allerfleste tilfælde nemme at hypnotisere. Vi hypnotiserer børn fra ca. 6 år. Det hænder, vi behandler mindre børn med hypnose - det kommer lidt an på, hvor gode de er til at koncentrere sig.

 

Hvornår og for hvad hypnotiserer vi så børn for?

 • Det kunne være en fobi.
  • Nogle børn er bange for nåle, andre er bange for mørke og endnu andre er ligesom mange voksne bange for edderkopper. Faktisk kan børn have næsten alle de samme fobier som voksne - og hypnose er ofte meget virkningsfuldt til behandling af fobier.
 • Vi ser også børn med stress.
  • Sådan som verden er skruet sammen i dag, skal børn helst gå til flere forskellige fritidsaktiviteter, udover at de skal passe deres skole, fritidshjem, lektier osv.
   I hypnose lærer vi børnene at slappe af, og vi taler med dem om at ændre "livsstil", selvom det måske ikke lige er det ord, vi bruger, når vi har dem i hypnose.
 • Sengevædning eller enuresis, som det også hedder.
  • Der er i Danmark en del børn, der stadig ufrivilligt tisser i sengen, selvom de er kommet ud over den alder, hvor dette normalt er ophørt (efter 6-års-alderen)
   Der kan være mange grunde til, at børn ufrivilligt tisser i sengen om natten. Nogle mener, det er arveligt, og andre mener, det kan være en reaktion på en psykisk tilstand.
   For rigtig mange børn giver tisseriet anledning til skamfølelser - børnene er som regel meget kede af at have dette problem.
   Det er vigtigt at få afklaret , at der ikke er nogen fysisk årsag til sengevædningen - er der ikke det, kan det måske være en løsning for jer at prøve med hypnose.
 • Manglende selvtillid
  • Nogle børn har ikke så meget selvtillid. Der kan være mange grunde til dette. De kan være blevet mobbet - både af jævnaldrende, men også af voksne.
   I hypnose er det muligt at lære barnet at beskytte sig selv mod dem, der mobber.
   Selvtillid og selvværd er vigtigt for at kunne begå sig i både skoler og fritidsaktiviteter.

 

Vi oplever ofte lidt ældre børn, som oplever at blive meget angste, når de skal fremlægge en opgave, eller når de skal til prøve.
Hypnose er effektivt til afhjælpning af eksamensangst eller præstationsangst, som nogle også kalder det.

Hypnose i Danmark

James Braid

James Braid - 1795-1860 grundlagde anvendelsen af ordet "hypnose", som betyder "søvn" på græsk.

Scenehypnose

Scenehypnose er ofte årsag til mange af de vildfarelser, der findes om hypnose. Mange tror, at hypnotisøren har magten over klienten.

 

Lad os slå fast: Vi kan ikke via hypnose få dig til at give os PIN-koden til dit Dankort, medmindre du har lyst til det, på samme måde som vi heller ikke kan få dig til at springe rundt på græsplænen og tro, du er en hund.