Dagligdags spekulationer og stress kan ofte udmønte sig i søvnproblemer eller søvnforstyrrelser om natten, også er den negative spiral sat i gang, fordi man yder mindre i hverdagen, hvis man ikke har fået en god nats søvn.

Søvn og stress

Har du søvnproblemer, døjer du med søvnforstyrrelser, så kan hypnose være en god løsning. Hypnose virker pr. definition hurtigt, og derfor vil du også kunne bemærke en effekt eller mangel på samme i løbet af ganske kort tid.

Søvnproblemer - søvnforstyrrelser

Mange mennesker har søvnproblemer eller lider periodisk af søvnforstyrrelser

Natten bliver hurtig lang når man bøjer med søvnproblemer, søvnløshedSom I naturen, hvor det velkendte og balancerede kredsløb er en vekselvirkning imellem hvile og aktivitet, så ledes har vi mennesker også brug for en god vekselvirkning imellem hvile/søvn og aktivitet.

 

Alt for mange mennesker har søvnproblemer og lider periodisk eller konstant af søvnforstyrrelser. Og det er en ubalance, der indvirker på mangt og meget.

 

Et menneske, som har søvnforstyrrelser og søvnproblemer er ikke udhvilet og frisk om morgenen. Bemærker, at evnen til at fokusere og koncentrere sig mindskes, og bemærker, at evnen til at være til stede også i relation til andre mennesker ofte sløres og bliver utilfredsstillende. Statistikken viser, at salget af sovemedicin er stigende, og det er jo en tendens, der vækker bekymring. Der kan også være reaktioner som mangelfuld hukommelse, uro, usikkerhed, frygt, irritabilitet, en kortere lunte, ja generelt sagt: reaktioner, der vidner om alt andet end harmoni og overskud.

 

For hvad er det dog, der gør, at flere hundrede tusinde mennesker bare i lille Danmark har så svært ved enten at falde i søvn, eller ved at sove tungt og regelmæssigt om natten. Og hvad er det, der skal til, når man begynder at frygte at skulle i seng, fordi tankerne om, at man nu igen får en hvileløs nat, hvor man spekulerer, venter på søvnen og har denne alt for krystalklare bevidsthed og kaster sig hid og did i sengen?

 

På denne side får du svarene på spørgsmålene om søvnløshed og søvnforstyrrelse og vil få stof til eftertanke og forhåbentligt motiveres til at gøre noget ved det nu?.

En god nats søvn kommer ikke af sig selv!

Bl.a. via hypnose og samtaleterapi er det muligt at spørge underbevidstheden.

  1. Ryd op i dit rod
  2. Stress og stresshåndtering
  3. Relationer
  4. Evnen til at parkere tanker og opgaver

1.) Ud fra de ovennævnte overskrifter, har jeg valgt at beskrive emnet ”ryd op i dit rod”.

Fordi det er sådan, at systemet er overbelastet og væsentligt rykket ud af sin balance, når et søvnproblem tager fat og opretholdes. Der er rod på nogle af de indre planer, måske også på de fysiske, og det er det rod, der skal ryddes op.
Bl.a. via hypnose og samtaleterapi er det muligt at spørge underbevidstheden om, hvad det præcist er, der blokerer for den naturlige søvn og den naturlige evne til at falde i søvn, og man kan få svaret og finde de årsagssituationer, der stadig ligger og ”roder” på de ubevidste planer. Det er nemlig sådan, at det at sove, som jo ligger både som et behov og som en medfødt evne i alle mennesker, ikke er noget, vi bevidst skal beslutte os for. Det skal ske af sig selv, og det har det gjort indimellem, og derfor skal denne evne vækkes igen, så underbevidstheden og bevidstheden samarbejder omkring det fælles mål, som beskrevet i naturen, at der er en ubesværet og let tilgang til såvel hvile som aktivitet. Men uden hvile, ingen eller i hvert tilfælde forringet aktivitet, og derfor skal der ryddes op, så evnen til at mærke, når man er træt og tilgodese dette behov, bliver en del af hverdagen igen.

Det er sandsynligt, at der er flere planer, også i det fysiske og praktiske liv, der ikke fungerer, og som måske er en følge af søvnforstyrrelser og søvnproblemer, og i andre tilfælde kanske er grunden til en søvnforstyrrelse eller søvnproblemer. Her kan nævnes: økonomi, udskydelse af opgaver, forviklinger i relationer m.m.

2.) Stress og stresshåndtering

Det er ok at have travlt, men det er usund at være stresset i for lang tid. De færreste efterlever, at man bør hvile i lige så lang en periode, som man har haft meget travlt. Det er unødvendigt at nævne stressreaktioner her, for hvert menneske kender sine egne stressreaktioner, men væsentligt er det at sige, at hvis man i alt for lang tid har bildt sig ind, at tempoet skal være højt og hurtigt, og at der samtidig er en vis grad af perfektionisme, ja så er der mange faktorer, der taler for, at det er vanskeligt og tit svært at falde i søvn og sove trygt og godt om natten.
I livets skole skal vi selv tage os de fornødne frikvarterer, og lytte til sindets og kroppens signaler og geare ned i tide. Det er værd at overveje, hvis man kan nikke genkendende til stress-teorien i forhold til søvnproblemer og søvnforstyrrelser, at man overvejer, om man lever for at arbejde eller arbejder for at leve.
Hvad gør du?

3.) Relationer

Jeg har valgt at tage relationer med som en faktor, der indvirker på vores søvn. Ligesom vores eget og naturens system er i vekselvirkning, er de fleste mennesker også i vekselvirkning med nære som mere perifere relationer. Både på arbejdspladsen og i familien kan uenighed og anspændthed, stridigheder og magtbalancer være med til at påvirke søvnen, og mange nikker genkendende til, at søvnforstyrrelser og søvnproblemer netop er opstået i perioder, hvor skilsmisse, dårligt psykisk arbejdsmiljø, sygdom i nære relationer og bekymringer for børnenes ve og vel har været på tapetet.
I stedet for at tro, at vi kan skubbe det ned i glemslens skuffe, må vi indse, at vi påvirker og påvirkes af hinanden. Og at denne påvirkning kan have indvirkning på vores søvn.
Det er endnu en opfordring til at opsøge samtaleterapi og hypnose, netop fordi det balancerede system slipper og løser eventuelle konflikter og genetablerer evnen til at balancere sig selv i nutiden, uanset hvordan relationer ellers tager sig ud.
Tænk bl.a. over, at du hvis du plages af anspændthed over en bestemt chef eller kollega og så oven i købet har supertravlt, når du kommer hjem og virkeligt har som mål at have kvalitetstid med familien, ja hvornår tilgodeser du så dit eget systems behov for hvile…. Ikke fordi, at du skal sove midt på dagen, men fordi du skal holde dig for øje at tage pauser, der virkeligt er pauser uden anspændthed, usikkerhed og bekymring.

 

Søvnforstyrrelser og søvnproblemer er mange gange en afspejling af vores hverdag, og det er derfor væsentligt både at højne sin egen bevidsthed og sjovt nok at vække underbevidsthedens evne til at igangsætte selv slumrende potentiale, så man kan falde i søvn, sove og vågne tilpas og klar til næste dags udfordringer.

4.) At kunne parkere sine tanker og opgaver

I arbejdet med hypnose omkring søvnproblemer og søvnforstyrrelser opdager man tit, at det er særdeles vanskeligt for mange at kunne parkere tanker og opgaver. Tanker om det ene og det andet i fremtiden kværner rundt, og det skal stoppes. Sindet har evnen til at parkere og i nogle situationer at være ligeglad med det, som alligevel ikke er inden for ens rækkevidde, eller som man slet ikke har indflydelse på, og det er afgørende, at denne evne trænes bevidst og ubevidst.
I både film, bøger og almindelig omgang tales der tit om at gribe nuet, at  være tilstede så meget som muligt, og denne evne udvikles netop ved at vælge nuet, for det er jo det eneste, der er her hele tiden, og at begynde at stole på, at selvfølgelig vil det gå godt, og at man har kræfterne og modstandsdygtigheden til at håndtere de situationer, der kommer fremover.

  • Denne evne skal som regel vækkes, balanceres og integreres, når et søvnproblem skal løses. For når det er nok, er det nok, og det skal både sindet og kroppen på en positiv måde genopdrages til at forstå og anvende.

Det, der skal til, er at du tager dit søvnproblem alvorligt. Og overvejer, om tiden ikke er inde nu til at kvitte en eventuel sovemedicin, så du ikke har en ”krykke” om natten, og i stedet anvende hypnose og samtaleterapi for at genskabe den balance, som du har brug for.

Hypnose er nænsomt over for søvnløshed

Se dine søvnproblemer - dine søvnforstyrrelser som fortidens gamle problemer.

Hypnose er nænsomt og effektivt, og tager ikke ansvaret fra dig som menneske, men åbner og integrerer for den viden og de ressourcer, der skønt søvnen har været væk på det fysiske plan, har været slumrende potentiale i underbevidstheden. Hypnose gør, at processen bliver langt mere let og ubesværet, og har en effekt, der gør, at evnen, troen og tilliden til at sove igen, vender hjem, umærkeligt og dog mærkbart.

Hvad behandles:

Hypnose i Danmark

Hypnose er en mulighed

En god nats søvn kommer ikke af sig selv!.

Alt for mange mennesker har søvnproblemer og lider periodisk eller konstant af søvnforstyrrelser. Og det er en ubalance, der indvirker på mangt og meget.