Afhængigt af det traume eller de traumer, man har med sig, kan et hypnoterapeutisk forløb variere i antal. Nogle gange kan én enkelt behandling være nok, andre gange taler vi om flere behandlinger

Om sindets funktioner

Det bevidste sind ville bryde sammen under arbejds-presset, hvis det skulle rumme alle de informationer, som vi er i besiddelse af.

 

Derfor flyttes der hele tiden informationer mellem underbevidstheden og bevidstheden.

Selvhypnose

Vidste du, at tilstanden, lige inden du sover, er velegnet til at stille sig selv gode forslag?

 

Fortæl dig selv hver aften - lige inden du sover:
"For hver dag der går bliver mit chock mindre og mindre i mit liv".

Traumer og chok

Det er ikke problemet, at vi får et chok, for det kan ikke undgås i en tilværelse, hvor virkeligheden er med som medspiller.

 

De chok, der dog har eftervirkninger i form af uro og hæmmende overbevis-ninger, er værd at få bearbejdet. Jo hurtigere, jo bedre. Læs mere om: Chok

Om traume - traumer

Et ubearbejdet og uforløst traume kan påvirke et menneske igennem mange år.

Et ubearbejdet og uforløst traume kan påvirke et menneske igennem mange år.I psykologisk forstand er traumer et udtryk for tidligere oplevelser som ulykker, katastrofer, chok og situationer, som har gjort et smerteligt indtryk.

 

Et ubearbejdet og uforløst traume kan påvirke et menneske igennem mange år. Bl.a. kan svigt fra opvækstårene påvirke et menneske og dets følelser og valg, selv i voksenalder.

 

Det er afhængigt af alder, situation og psykiske tilstand, om et situation bliver traumatisk eller om en situation opfattes som en erfaring, man kan leve med. Når traumer opstår i et menneskes liv og der ikke ydes den opbakning og støtte, som man har brug for, men man er tvunget til eller nødt til at håndtere det selv, kan skaber det generelt nogle dybtliggende overbevisninger, som senere hen kan udvikle sig til uhensigtsmæssige reaktions- og handlemønstre.

Traume - traumer udspringer ofte fra ens livssituationer

Traumatiske erindinger kan behandles så livet kan fortsætte på en ny måde

Traumer kan opstå i situationer som skilsmisser, sygdom, dødsfald, ulykker, katastrofer og ved hospitalsindlæggelser, overgreb, misforståelser, drilleri samt meget mere.

 

De overbevisninger, der kan dannes på et smerteplaget og forvirret grundlag, er bl.a. overbevisninger som:

 • Verden er et farligt sted
 • Der er ingen, der kan lide mig
 • Jeg kan ikke stole på nogen
 • Det er farlig/utrygt at være alene
 • Jeg er forsvarsløs
  • mv.

og det kan i voksenalder betyde, at man har et lavt selvværd, lider af angst og/eller jalousi, at man godt vil være nær andre mennesker, men afviser dem ubevidst som bevidst, at man får spændt ben for sig selv med sine tanker og handlinger, at man udvikler evt. spiseforstyrrelse med videre.

 

Og når man selv bemærker, at ens adfærd og tankegang med dertil hørende kropslige og emotionelle reaktioner er særdeles hæmmende og evt. destruktive, er det værd at stoppe op.

 

Hvis man kender årsagen til sin adfærd og er bekendt med, at den stammer fra et specifikt traume eller fra en traumatisk periode, er det anbefalelsesværdigt at benytte sig af hypnose. For herigennem at få kontakt med den del af bevidstheden, der har krampet sig sammen om smerten og alligevel påvirker hele ens tanke, følelses – og handleverden, som regel både når man er alene og sammen med andre.

 

Kender man ikke grunden til sin nuværende situation, men vurderer, at der må ligge noget ubearbejdet ”stof” fra fortiden, kan hypnose også være særdeles givtigt, da hypnosen så kan være med til at kortlægge, hvad ens nuværende reaktion handler om og stammer fra, så de ressourcer, man manglede og de overbevisninger, man grundlage, kan justeres, så en oplevelse af overskud og tillid, selvstøttende overbevisninger som

 • Verden er et trygt sted
 • Folk vil mig det godt
 • Jeg har tillid til mig selv og andre
 • Selvom der skete en ulykke en gang, er min fremtid anderledes end min fortid.
 • Mit system kan håndtere tidligere chok let og ubesværet
  • mv.

Afhængigt af det traume eller de traumer,

man har med sig, kan et hypnoterapeutisk forløb variere i antal

Nogle gange kan én enkelt behandling være nok, andre gange taler vi om adskillige behandlinger for at vække og integrere de selvhelbredende og restituerende mekanismer i sindet. Vigtigt er det også, at man får nogle mentale redskaber, som man kan benytte sig af, så man er klædt på, såvel bevidst som ubevidst.

 

Med denne lille skrivelse skulle det gerne være gjort klart, at uanset hvilket traume eller hvilke traumer, man har været udsat for eller har oplevet, ja så er det altid muligt at gøre noget andet og bedre, så ens fremtid og syn på sig selv og sin fremtid, er lettere, lysere og langt mere håndterbar end visse aspekter i fortiden.

 

Det er således og værd at reflektere over, at det at man har oplevet et traume, både kan blokere, men også kan bane vej for én. Mange mennesker har netop lært at være gode til at overleve og gode til at klare sig på trods, bl.a. på grund af traumer i opvækst eller tidligere i deres liv. Men ingen behøver at være smerteplagede i psyken i hele deres liv, så det er om at få kontaktet en dygtig og kyndig person, der bl.a. kan udføre hypnose for at komme den frygt, selvusikkerhed, tvivl, eller andre uhensigtsmæssige reaktionsmønstre kvit.

 • En person havde en stærk præstationsangst og var meget utilpas i sammenhænge, hvor andre mennesker overværede det, som han præsterede.
  Ved hypnose blev det klart, at personen i ungdommen havde haft to særdeles ubehagelige oplevelser i nogle præstationssammenhænge og aldrig havde fået hjælp eller opbakning, endsige aldrig havde fortalt nogle om disse situationer. Også fordi personen ikke selv i voksenalder så nogen forbindelse mellem disse tidligere psykologiske traumer og til sin reaktion i voksenalder.
  Ved 2 behandlinger var personen sin præstationsangst kvit, og systemet var atter faldet til ro, og den selvindsigt og forståelse, der var opstået, løftede hele denne persons livskvalitet adskillige grader.

Underbevidstheden står hele tiden på spring

for at hjælpe os, og i mange tilfælde er det meget nemmere, end man tror

I hvert tilfælde kan kyndig hypnosebehandling være med til at berige og vække de ressourcer og overbevisninger, som gør, at tiden og reaktionerne fremover er i tråd med den, man nu er, så en tidligere situation som et traume ikke længere skal dominere.

 

God fornøjelse med din proces.
Det er altid en opdagelsesrejse, der er værd at tage.

Hvad behandles:

Hypnose i Danmark

James Braid

James Braid - 1795-1860 grundlagde anvendelsen af ordet "hypnose", som betyder "søvn" på græsk.