Selvværd er det fundament, som vi bygger vores livsopfattelse og deraf følgende handlinger på. Selvværd er som en plante, med masser af vækstmuligheder, og den skal plejes og have den fornødne opmærksomhed.

Om sindets funktioner

Det bevidste sind ville bryde sammen under arbejds-presset, hvis det skulle rumme alle de informationer, som vi er i besiddelse af.

 

Derfor flyttes der hele tiden informationer mellem underbevidstheden og bevidstheden.

Selvhypnose

Vidste du, at tilstanden, lige inden du sover, er velegnet til at stille sig selv gode forslag?

 

Fortæl dig selv følgende hver aften - lige inden du sover: "For hver dag får jeg det mere og mere selvværd ".

Se siden om selvtililid

Selvtillid er psykens stillads, så vi holder os rette og ranke og møder verden med en positiv holdning.

Selvværd er en eftertragtet tilstand...

men hvordan får jeg dog fat i det?

Et selvværd kan defineres  som, at man som menneske har en oplevelse af, at have værdi som den man er.At føle selvværd er en eftertragtet tilstand. Som mange mennesker hyppigt formulerer, at de har brug for og trænger til. Og de samme mennesker er jo ligeså bekendt med, at selvværd ikke er en vare, der bare kan tages ned af supermarkedets hylder.

 

Eller som en person engang sagde:

  • ”jeg har brug for selvværd, og har fået at vide, at det ligger sammen med tålmodighed og indre styrke i køledisken”, men hvordan får jeg dog fat i det?

Definition af selvværd

Blot for at give nogle eksempler.

Et selvværd kan defineres som, at man som menneske har en oplevelse af, at have værdi som den man er. At man føler sig god, rigtig, tilstrækkelig og har en accept af at man er, som man er.

 

Det betyder, at der rent kognitivt er en sammenhæng imellem en kropslig tilstand af indre velvære (den gode mavefornemmelse), en følelsesmæssig tilstand af indre ro, sikkerhed, selv-glæde og tillid, samt en tankegang, hvor grundoptikkern er, at man er sin egen bedste ven og taler støttende og anerkendende til sig selv.

  • Blot for at give nogle eksempler.
  • Selvværd er ikke en tilstand, der en gang for alle blot er til stede, og så forsvinder den aldrig igen. Som mennesker med vores krop og psyke er vi jo i vekselvirkende systemer og påvirkes af andre, og påvirker andre, hvorfor selvværdet også er dynamisk.
  • Mange har oplevelsen af, at de i nogle livsperioder og situationer er i kontakt med deres eget selvværd og ønsker derfor at kunne generere og mærke den samme tilstand i endnu flere livsområder og situationer. Og det er absolut en mulighed at øge sit selvværd og netop hyppigere og hyppigere at bemærke, at man er den rette på det rette sted og det rette tidspunkt.
  • Hvad gør man så, når et selvværd er lidt skrøbeligt, eller når et mindreværd er så stort, at det synes umuligt blot ved egen hjælp at øge værdien?
  • Her vil hypnose være et godt valg.
    Netop fordi vi jo ikke bevidst ønsker os at føle os værdiløse eller svage, men at der fra underbevidsthedens side sendes signaler, der er i overensstemmelse med hvad, vi netop ønsker os. Med hypnose er det muligt at kontakte den del af sindet, hvis primære formål er at opretholde et intakt og godt selvværd,, og at stille de spørgsmål, der kaster lys over, hvilke grunde systemet har til at fastholde et mindreværd, så der kan arbejdes med at neutralisere tidligere spændinger eller gamle vrangforestillinger og misforståelser.

Ligeledes kan man med hypnose øge et selvværd netop ved at åbne for de koder, der er til stede i nogle sammenhænge, så evnen til at beholde et selvværd er til stede i endnu flere sammenhænge.

Selvværd og personlig udstråling

Hypnose giver dig nye muligheder for personlig udvikling.

Hypnose er absolut et af de mest effektive og på samme tid nænsomme virkemidler til at styrke dit selvværd. Fordi hypnose arbejder på flere planer, og fordi hypnose øger den positive grundopfattelse, at alle fortjener et godt selvværd, og at det er muligt for alle at opleve dette. Så i stedet for at begræde eller bekymre dig eller bebrejde dig selv for, at dit selvværd eller mindreværd er som det er, ja så gør noget ved det nu. For det er aldrig for sent, og det er en mulighed, der absolut er inden for rækkevidde. Så hvorfor vente?

Hvad behandles:

Hypnose i Danmark

James Braid

James Braid - 1795-1860 grundlagde anvendelsen af ordet "hypnose", som betyder "søvn" på græsk.